Dầu trai, Dầu lông

Tên Khoa học:  Dipterocarpus intricatus Dyer
Cây gỗ lớn rụng lá về mùa khô, tán hình cầu; thân thẳng cao 20 – 30 m, đường kính 80 cm hay hơn; vỏ xám nâu hay nâu đen, nứt dọc sâu, vàng nâu hay hơi hồng, dầy 1cm hay hơn; cành non, cuống và mặt dưới lá có nhiều lông hình sao màu xám vàng. Lá đơn, mọc cách, hình trứng, dài 16 – 25 cm, rộng 8 – 13 cm, đầu lá tù, đuôi hình tim, phiến lá dày, có lông ở hai mặt lá; lá kèm dài 3 cm. Hoa tự chùm, dài 16 – 18 cm, thường phân 2 – 4 nhánh; mỗi nhánh 6 – 8 hoa xếp thành 2 dãy; cánh tràng màu đỏ, dài 3 cm.
Quả Dầu trai
Quả màu đỏ, hình trứng ngược, ống đài có gờ rộng xếp nếp và xoán lại, 2 cánh dài 8 – 11 cm.
Xem thêm: Săng Mây (Sageraea elliptica (A. DC.))
                   Voọc mũi hếch

Comments