Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam

     Nguồn tài nguyên thực vật ở Việt Nam rất phong phú, rất đa dạng. Đó là nguồn nguyên liệu có nhiều tiềm năng, nhiều triển vọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện tại và cũng như trong tương lai.
     Điều tra, nghiên cứu, khai thác, phát triển, sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và đạt hiệu quả tối ưu đối với nguồn tài nguyên thực vật đa dạng của đất nước nói chung và nguồn tài nguyên thực vật có tinh dầu nói riêng là nhiệm vụ đã và đang đặt ra trước mắt chúng ta.
...................................................................................................................................................................
      Bộ sách chuyên khảo "Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam" sẽ giới thiệu đến bạn đọc về những cây tinh dầu có triển vọng khai thác, phát triển hặc có tiềm năng cần được bảo tồn.
Bìa Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam
...................................................................................................................................................................
      Link tải về miễn phí: Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam 
      Các bạn có thể tải miễn phí các tài liệu khác như: Cẩm nang Cây thuốc cần bảo vệ ở Việt Nam (Nguyễn Tập)Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (GS-TS Đỗ Tất Lợi)..........................................

Comments