Vên vên

Tên khoa học: Anisoptera costata Korth.
Cây gỗ lớn thường xanh, cao 30 – 40 m, đường kính 50 – 80 cm hay hơn, thân tròn thẳng; vỏ màu xám nâu, khi non nhẵn, khi già nứt sâu; cành non phủ lông hình sao màu vàng dày đặc. Lá đơn mọc cách, hình trái xoan thuôn, dài 10 – 17 cm, rộng 5 – 8 cm, đỉnh có mũi nhọn ngắn, gốc tù hay hơi hình tim, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông hình sao sớm rụng; gân bên 12 – 17 đôi (lá nhỏ) hoặc 20 – 24 đôi (lá lớn); lá kèm nhỏ, hình ngọn giáo. 
Trái Anisoptera costata Korth
Cụm hoa chùm, dài 10 – 15 cm, mọc ở nách lá hay ở đỉnh cành, có lông hình sao, lá đài có lông, các lá đài phía ngoài hơi dài hơn lá đài phía trong; cánh hoa hình ngọn giáo tù, màu trắng. Quả gần hình cầu, màu nâu, đường kính khoảng 1 cm, có vòi tồn tại ở đỉnh; hai cánh lớn dài 12 cm, rộng 2 cm, 3 cánh còn lại chỉ dài 2,5 cm.

Mùa ra hoa, kết quả từ tháng 12 – 3 (năm sau).

Comments