Ráng cát tu, Kim mao, Cẩu tích

Tên khoa học: Cibotium barometz (L..) J. E. Sm
HỌ CẨU TÍCH - DICKSONIACEAE
Mô tả: Thân thẳng đứng, mang một lớp lông hoe dày. Lá cao 2 - 4 m, cuống nâu, to 1 - 2 cm, phiến rộng 60 - 80 cm, ba lần kép, thùy có răng thưa, mặt dưới mốc. Nang quần có bao mô hai mảnh, màu hơi nâu.
 Lá cẩu tích non
Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Mọc ở núi cao trên 900 m. 
Giá trị: Lông dùng làm cầm máu, thân bổ thận.

Comments