Guột cứng, Vọt, Cỏ đế, Ràng ràng

Tên khoa học: Dicranopteris linearis (Burm.  f..) Underw. 
HỌ GUỘT - GLEICHENIACEAE
Mô tả: Ráng ở đất, có căn hành có lông. Lá to cao đến 1 m, lưỡng phân, thứ diệp chót như chụm 4, dài cỡ 30 cm, lá phụ rộng 5 mm, dài 3 - 5 cm, cứng, mặt dưới màu mốc mốc. Bào tử nang vào 8 mỗi nhóm. 

Lá vọt
Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Cây nhiệt đới và cận nhiệt đới. Rất phổ biến trên các đồng cỏ savan và savan cây bụi ở nhiều nơi khắp cả nước.
Giá trị: Ðọt non ăn được. Nước chiết từ lá có tính kháng sinh. Lá cây được sử dụng làm thuốc trị hen suyễn. Thân, rễ được sử dụng làm thuốc trị giun. 
Xem thêm: Ráng cát tu, Kim mao, Cẩu tích
                   Vên vên 

Comments